Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học: 2010 - 2011 (Dự thảo)

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học: 2010 - 2011 (Dự thảo)

Phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện (Dự thảo), Yêu cầu CBGV góp ý về đại chỉ chuyenmon.gdtp@gmail.com trước ngày 15/12/2010